ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચામાં ચુસીયા જીવાતનું નિયંત્રણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી પુષ્કર લાલ ટેલી રાજ્ય - રાજસ્થાન ઉપાય - ઇમીડાકલોપ્રીડ 17.8% એસ એલ @ 15 ml પ્રતિ પંપ સ્પ્રે કરવો
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
542
2
સંબંધિત લેખ