આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાના પાકમાં થ્રિપ્સ નો ઉપદ્રવ!
ખેડૂત નામ: શ્રી રામેશસિંહ રાઠોડ રાજ્ય: ગુજરાત ઉપાય: ફિપ્રોનિલ 5.00% એસસી @ 2 મિલી પ્રતિ 1 લિટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
135
35
અન્ય લેખો