મરચાના પાકની સ્વસ્થ અને આકર્ષક વૃદ્ધિ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાના પાકની સ્વસ્થ અને આકર્ષક વૃદ્ધિ !
ખેડૂત નું નામ: ભાસ્કર વેહકે. રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર. સલાહ : 12:61:00 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. 👉 ખરીદવા માટે ટ્રોલી પર ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CN-369 ક્લિક કરો. 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
11
6
અન્ય લેખો