આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાં નો સ્વસ્થ અને આકર્ષક વિકાસ !
ખેડૂત નું નામ: પ્રધુમ્ન ચંદ્રવંશી. રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ. સલાહ : 12:61:00 @5 કિગ્રા / એકર ડ્રિપ દ્વારા આપવું.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
23
5
અન્ય લેખો