આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાં નું વધુ ઉત્પાદન માટે જરૂરી ખાતર વ્યવસ્થાપન
ખેડૂત નું નામ - શ્રી સચિન રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - પ્રતિ એકર 13:0:45 @3 કિલો મુજબ ટપક માં આપવું.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
343
7
અન્ય લેખો