આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાં ની વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ માટે !
ખેડૂત નું નામ: બાલુ નવનાથ મંડે. રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર. સલાહ : 19:19:19 @3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ માં આપવું
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
65
17
અન્ય લેખો