ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મરચાંમાં ડાયબેક રોગનું નિયંત્રણ
મરચાંમાં ડાયબેક રોગ અટકાવવા માટે પ્રતિ એકર 200 લિટર પાણી સાથે ક્લોરોથેલોનિલ 75% WP @ 400 ગ્રામ અથવા ડાયપાનાકોનાઝોલ 25% EC એકર દીઠ 200 લિટર પાણી સાથે 100 મિલિગ્રામ ઓગાળો. 10 થી 15 દિવસના અંતરાલમાં ફૂગનાશકનો છંટકાવ કરો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
495
2
સંબંધિત લેખ