ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળીમાં વધુ ઉપજ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી વિપુલ રાઠોડ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: એકર દીઠ, ડીએપી 50 કિલો, 3 કિલો સલ્ફર 90% એકસાથે મિશ્ર કરીને આપવું જોઇએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
686
1
સંબંધિત લેખ