એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ
મગફળીમાં ફૂલો ની સંખ્યા કેવી રીતે વધારવી !
મગફળીના પાકમાં હાલ આ સમયે ફૂલો આવવાની શરૂઆત થઇ ગઈ છે. આ સાથે,મગફળી ના મૂળની યોગ્ય વૃદ્ધિ માટે આ સમય માટે, 4 કિલો ટેક્નો ઝેડ ની જમીન આપવું જોઈએ. ઉપરાંત, ચાર દિવસ પછી એનપીકે - 0:52:34 @ 75 ગ્રામ અને 15 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો જોઇએ. AGS-CN-313 - ટેક્નો ઝેડ AGS-CN-193 - 0:52:34 AGS-CN-301 - ન્યુટ્રી પ્રો ગ્રેડ4 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 ક્લિક કરો. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
16
4
અન્ય લેખો