મગફળીમાં ઉધઇ અને મુંડાનું નુકસાન કઇ રીતે અલગ પડે ! જાણો.
સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળીમાં ઉધઇ અને મુંડાનું નુકસાન કઇ રીતે અલગ પડે ! જાણો.
ઉધઇથી મગફળીનો છોડ એકાદ બે દિવસમાં સુકાઇ જાય, નુકસાન ટાપામાં (ગોળ ગોળ) આગળ વધે અને સુકાયેલ છોડ સહેલાઇથી ઉપાડી શકાય છે જ્યારે મુંડાથી થયેલ નુકસાન છોડ ધીરે ધીરે સુકાય એટલે કે સુકાતા વાર લાગે, મોટે ભાગે મગફળીના ચાસમાં નુકસાન આગળ વધે અને સુકાયેલ છોડ સહેલાઇથી ઉપાડી શકાતો નથી. વધુમાં મુંડાથી થતું નુકસાન ઉધઇ કરતા અનેક ગણું વધારે હોય છે. 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 ક્લિક કરો. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી, કોમેન્ટ કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરો.
15
4
અન્ય લેખો