આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળીના પાકમાં પોષણની ઉણપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી બારડ માનસિંગ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : પ્રતિ એકર રાસાયણિક ખાતર સાથે 3 કિલો સલ્ફર 90% મિશ્રિત કરો અને પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણ તત્ત્વોનો છંટકાવ કરો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
425
0
અન્ય લેખો