ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળીના પાકમાં ટીક્કા રોગનું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. રાજુ વાસ્કલે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: કાર્બેન્ડાઝીમ 50% ડબલ્યુજી @100 ગ્રામ પ્રતિ 300 લિટર પાણીમાં ભેળવીને પ્રતિ એકર મુજબ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
301
2
સંબંધિત લેખ