ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા માં વાયરસથી થતો પીળીયો રોગ !
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આજ ની સલાહ માં આપણે જાણીશું કે ભીંડા માં પીળીયા રોગ ના અસરકારક નિયંત્રણ માટે શું કાળજી રાખવી જેથી વધુ ઉત્પાદન મળી શકે. તો જુઓ આ વિડીયો અને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને પણ શેર કરો. .
18
6
સંબંધિત લેખ