આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા માં લાલ કથીરી નું નિયંત્રણ
ભીંડા પાકમાં લાલ કથીરી ના લક્ષણ દેખાઈ રહ્યા છે તો તેના નિયંત્રણ માટે આ વિડીયો ને અંત સુધી અવશ્ય જુઓ.
આ વિડીયો માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
249
4
અન્ય લેખો