આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા માં ભૂકીછારા નું સંક્રમણ
ખેડૂત નું નામ - શ્રી વિનોદ કુશવાહ રાજ્ય - રાજસ્થાન સલાહ - સલ્ફર 80% ડબ્લ્યુ.પી. @ 1.200 ગ્રામ 300 લિટર પાણી સાથે ભેળવીને એક એકરના દરે છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
119
0
અન્ય લેખો