ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા માં ઈયળ !
ખેડૂત નું નામ: પ્રફુલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : સાયપરમેથ્રિન 10.00% ઇસી @380 મિલી પ્રતિ એકર 200 લીટર પાણી માં ભેળવી ને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
16
5
સંબંધિત લેખ