આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા પર ચૂસીયા જીવાતના ઉપદ્રવને લીધે અસરગ્રસ્ત વૃદ્ધિ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સતીષ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : નિયંત્રણ હેતુ ક્લોરોપાયરિફોસ સ્પ્રે 1% + સાયપ્રેમિથ્રિન 1% ઇસી @ 30 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
373
0
સંબંધિત લેખ