એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા ના વિકાસ અને ફૂલ વૃદ્ધિ માટે !
ભીંડા ના પાકમાંથી વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે,ભીંડા ના પાકમાં ખાતરોનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેની યોગ્ય વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે એનપીકે - 19:19:19 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. તથા ફૂલ બેસવાનું ચાલુ થાય ત્યારે એનપીકે - 00:52:34 @ 75 ગ્રામ અને 15 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો જરૂરી છે. સંદર્ભ :એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
31
11
અન્ય લેખો