આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા ના પાકમાં ઈયળ નો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નું નામ: શ્રી કુંડલિક રાઠોડ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: ફેનપ્રોપેથ્રિન 30% ઇસી @ 0.33 મિલી પ્રતિ લિટર પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
136
2
અન્ય લેખો