વીડીયોએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
ભીંડાની ખેતી માટે જમીનની પસંદગી, બીજ પસંદગી અને બીજ દર!
ખેડૂત ભાઈઓ ભીંડા એ મહત્વપૂર્ણ પાક છે. તેથી, તેની ખેતી કરતી વખતે, જમીનની પસંદગી, જમીન તૈયારી, યોગ્ય જાતોની પસંદગી અને યોગ્ય બીજ દર જેવા પાસાઓ પર ધ્યાન આપવાની ખૂબ જ જરૂર છે. આજે, આ વિડિઓ દ્વારા, તમને આ બધી વસ્તુઓ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મળશે. તો આ તકનીકો વિશે જાણવા માટે વિડિઓ અંત સુધી જુઓ. બીજ ખરીદવા માટે, ulink://android.agrostar.in/productlist?sku_list=AGS-S-2535,AGS-S-910,AGS-S-916,AGS-S-2396&pageName=
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા. આપેલ માહિતી ને લાઈક👍 કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રો ને શેર અવશ્ય કરો.
23
6
અન્ય લેખો