ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડાના પાકમાં ચુસીયા જીવાતોનો પ્રકોપ
ખેડૂત નામ: શ્રી હિતેશ ભાઈ ગામીત રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુ પી @100 ગ્રામ પ્રતિ 500 લીટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
148
0
સંબંધિત લેખ