સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભાગ - 2 થોડી વધુ કમાણી થશે જ!
જો વરસાદ સમયસર થાય, તો પણ પાકની વૃદ્ધિના તબક્કામાં અથવા લણણી પહેલા કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડું આવવાનો ભય રહે છે. જો તેવું થાય તો બધો પરિશ્રમ નિષ્ફળ જઈ શકે છે. પાકને લગતા ખર્ચ તો ઠીક, તે વર્ષે આર્થિક સ્થિતિ પણ ખરાબ થઇ જાય છે. જયારે કુદરતના પ્રકોપથી અથાગ પર
અત્યારે કમોસમી વરસાદ અને કુદરતી આફતોથી પાકને બચાવવા માટે પાકનો વીમો થાય છે. પણ આ વીમાની જે રકમ ખેડૂતના ખાતામાં જમા થાય છે તે નિવેશ કરતા પણ ઓછી હોય છે, અને પાકથી થતો નફો તો ભૂલી જ જવો પડે. ક્યારેક તો એવું થાય છે કે જે વીમાની રકમ જમા થયી હોય તે પૉલિસીના પ્
199
0
સંબંધિત લેખ