આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભાઈ..ભાઈ..! સ્વસ્થ મરચા નો પાક !
ખેડૂત નું નામ: શૈતાન લાલ કીર રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : 13:40:13 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો. 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 ક્લિક કરો.
50
1
અન્ય લેખો