ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભલામણ કરેલ ખાતરોથી ટામેટાની ઉચ્ચ ગુણવત્તા
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સી.એન. મંજુનાથ_x000D_ રાજ્ય : કર્ણાટક_x000D_ સૂચન : એકર દીઠ 3 કિ.ગ્રા. 13:0:45 ટપક પધ્ધતિથી આપવુ; તેમજ 20 ગ્રામ પ્રતિ પમ્પના માપથી સૂક્ષ્મપોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો.
1374
2
સંબંધિત લેખ