બ્લેક રાઇસની ખેતી કરીને મેળવી લાખો ની આવક !
કૃષિ વાર્તાઝી ન્યુઝ
બ્લેક રાઇસની ખેતી કરીને મેળવી લાખો ની આવક !
મોટા ભાગે ચાઇના અને થાઈલેન્ડમાં થતા બ્લેક રાઈસની સફળ ખેતી ઓલપાડ તાલુકામાં કરી છે, 50 ટકા ઓછા ખર્ચમાં તૈયાર થઈ જાય છે. પાક અને ભાવ ચારગણા મળે છે.સુરત જિલ્લાનો ઓલપાડ તાલુકો ડાંગરના પાકને લીધે ઓળખાય છે, આ તાલુકાના મોટા ભાગ ખેડૂતો ડાંગરના પાકની ખેતી કરે છે, પરંતુ ઓલપાડ તાલુકાના મંદરોઈ ગામના બે ખેડૂતો કઈંક અલગ કરવાના ઈરાદા સાથે એક નવતર પ્રયોગ હાથ ધર્યો હતો. હાલ સફળ થયા છે, ખેડૂતોએ થાઈલેન્ડ અને ચાઇનામાં મોટા ભાગે થતા બ્લેક રાઈસની ખેતી કરી છે, વ્યવસાયે શિક્ષક અને મંદરોઇ ગામના ખેડૂત પ્રકાશ ભાઈને ડાયાબીટીસની તકલીફ હતી. જેને લઈ તબીબ દ્વારા તેમને બ્લેક રાઈસ લેવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. જોકે પ્રકાશ ભાઈ શરૂઆતમાં સુરતથી 400 રૂપિયા કિલો બ્લેક રાઈસ લાવ્યા હતા, પરંતુ એમને બ્લેક રાઈસની થોડી જાણકારી મેળવી જાતે જ ખેતી કરવાનો નિર્ધાર કર્યો હતો. નવસારી કૃષિ યુની.માંથી તપાસ કરી નવસારીના એક ખેડૂત પાસે થોડું બિયારણ લાવ્યા અને તેમાંથી ધરું તૈયાર કરી પોતાના બે વીંઘા ખેતરમાં બ્લેક રાઈસની ખેતી કરી હતી. હાલ પ્રકાશ ભાઈનો બ્લેક રાઈસનો પાક તૈયાર થઈ ગયો છે. કાપણીની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આમ જોવા જઈએ તો ડાંગરનો પાક 90 થી 100 દિવસમાં તૈયાર થઈ જાય છે, પરંતુ બ્લેક રાઈસનો પાક તૈયાર થતા 150 દિવસ થાય છે અને ઉપજની વાત કરીએ તો સાદો ડાંગર એક વીંઘામાં 65 થી 70 મણ થાય છે. જ્યારે બ્લેક રાઈસ વીંઘા માં 50 મણ જેટલો થાય છે એટલે કે સાદા ડાંગર કરતા 15 મણ ઓછો પાક થાય છે. જો કે ભાવની સરખામણી કરવામાં આવે તો સાદો ડાંગર 350 થી 400 રૂપિયા મણ વેચાઈ છે જ્યારે બ્લેક રાઈસ માત્ર એક કિલો 300 થી 400 રૂપિયા મણ બજારમાં મળે છે. જેથી આવક લગભગ 100 ગણી વધારે છે. બીજું મહત્વની વાત કે બ્લેક રાઈસ માટે સાદા ડાંગર કરતા 50 ટકા પાણીની જરૂરિયાત હોઈ છે. પાક માં રોગ ની શકયતા નહિવત છે.
સંદર્ભ : ઝી ન્યુઝ, આપેલ કૃષિ માહિતી ને લાઈક કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરી જાણ કરો.
44
25
અન્ય લેખો