ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
જૈવિક ખેતીWGWLO
બીજ નું અમૃત બીજામૃત ! જાણો વિગતે વધુ !
આ વિડીયો માં તમને મહિલા ખેડૂતો દ્વારા બીજામૃત કેવી રીતે બનાવી શકાય અને કેવો ફાયદો થાય છે ખેતી માં જાણીયે આ વિડીયો માં !
સંદર્ભ : WGWLO. આપેલ જૈવિક ખેતી પદ્ધતિ ને લાઈક કરી વધુ ને વધુ ખેડૂતો ને જાગૃત કરવા અવશ્ય શેર કરો.
109
14
સંબંધિત લેખ