ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
બીજદાન સમયે અગત્યની બાબત
લાંબો સમય ગરમીમાં રહેતા માદા પશુઓને ૨૪ કલાકના અંતરે બે વખત બીજદાન કરાવવુ જોઈએ
આ માહિતીને લાઈક કરીને અને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરો.
71
3
સંબંધિત લેખ