ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
બાજરીની વાવણી
બાજરીની વાવણી પહેલાં જમીનમાં ભેજ હોય તો અંકુરણ શક્તિ સુધરશે અને પાક જલ્દી વધશે.આથી જેમની પાસે પુષ્કળ પાણી ઉપલબ્ધ હોય તેમના માટે વાવણીની આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ ફાયદાકારક રહેશે.
117
1
સંબંધિત લેખ