યોજના અને સબસીડીનકુમ હરીશ
બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે આવી ગઈ યોજના !
🍊બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે આવી ગઈ છે સાધન સહાય યોજના. જેની અંદર ખેડૂતો મેળવી શકે છે અલગ-અલગ સાધનો.તો ચાલો જાણીએ વિડીયો દ્રારા કેટલી મળશે સહાય અને કઈ છે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ. વધુ માહિતી વિડીયોમાં આપેલ લેખ દ્રારા મેળવો. સંદર્ભ :- નકુમ હરીશ આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍 કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રોને ને શેર કરો.
23
9
અન્ય લેખો