હવામાન ની જાણકારી સ્કાયમેટ
બંગાળ ની ખાડી ની અસર, શું ગુજરાત માં પણ થશે તેની અસર !
બંગાળ ની ખાડી માં ઉભું થયેલ નિમ્ન દબાણ થી કેટલાંક રાજ્યો માં વરસાદ વરસાવશે, શું ગુજરાત માં તેની અસર કેવી થશે અન્ય શું આવશે વરસાદ શું કરશે પાક ને નુકશાન જાણીયે આ વિડીયો માં અને કેરો તે મુજબ ખેતી આયોજન.
સંદર્ભ : સ્કાયમેટ. હવામાન માહિતી ને લાઈક કરી અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
60
6
અન્ય લેખો