આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફ્લાવર પાક માં ઈયળ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: અનિલ કુમાર રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ : ફેનવેલરેટ 20% ઇસી @ 7 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
13
7
અન્ય લેખો