આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફ્લાવર પાકમાં ચુસીયા જીવાતો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. ભુવનેશ શર્મા_x000D_ રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ_x000D_ સલાહ - નીમ ઓઇલ @ 65 મિલી પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
41
2