આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફ્લાવર પાકનો જોરદાર વિકાસ !
ખેડૂત નું નામ: રાધેશ્યામ સહારા રાજ્ય : મધ્યપ્રદેશ સલાહ : 00:52:34 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. 👉 ખરીદવા માટે ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CN-370 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
30
14
અન્ય લેખો