આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફ્લાવર ના દડા ના વિકાસ માટે !
ખેડૂત નું નામ: ગોપાલ બોહરા. રાજ્ય: રાજસ્થાન. સલાહ : 00:52:34 @75 ગ્રામ અને પ્રતિ પંપ 15 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
25
9
અન્ય લેખો