આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફ્લાવરની તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ અને વધુ ઉપજ માટે પોષક તત્વોની જરૂરિયાત.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. સતીશ_x000D_ સ્થાન - દાદરા નગર હવેલી_x000D_ સલાહ - 20 ગ્રામ / પંપ સુક્ષ્મ પોષકતત્વોનો છંટકાવ કરવો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
773
4
અન્ય લેખો