ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફૂલકોબી પર કેટરપિલર હુમલો ખાવાથી લીફ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. વૈભવ શિંદે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - સ્પિનોસેડ 45% SC @ ૭ મિલી પ્રતિ પંપ નો છંટકાવ.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
226
1
સંબંધિત લેખ