વીડીયોCrystal Crop
ફૂગ પર વાર, બાવીસ્ટીન છે અસરદાર !
• પાક માં ફૂગ ના કારણે પાક ઉત્પાદન અને પાક પેદાશ ની ગુણવત્તા પર ઘણી અસર થાય છે. • શું તમારા પાક માં ફૂગ નો ઉપદ્રવ છે ? ચિંતા ન કરો હાજર છે, ક્રિસ્ટલ ક્રોપ નું "બાવીસ્ટીન' http://agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CP-702 જે કરશે ફૂગ પર વાર એ પણ ઓછી કિંમત માં... ઉપરાંત, તમે આ પ્રોડક્ટ ને બીજ ઉપચાર માટે પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. જાણો, આ વિડીયો માં કેટલા પ્રમાણ માં છંટકાવ માટે ઉપયોગ કરવો અને બીજ ઉપચાર માટે કેટલી માત્રા લેવી અને કેવી રીતે..!
સંદર્ભ : Crystal Crop. આપેલ વીડિયો માહિતી ને લાઈક કરી અન્ય ખેડૂત મિત્રો ના હિત માં અવશ્ય શેર કરો.
15
7
અન્ય લેખો