આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પોષક તત્વોના યોગ્ય વ્યવસ્થાપનના કારણે એપલ બોરની વૂધ્દિ
ખેડૂતનું નામ- શ્રી વિઠ્ઠલ કોલેકર _x000D_ રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર _x000D_ સલાહ- 0:52:34 @ 4 કિલોગ્રામ પ્રતિ એકરે ડ્રિપ સિંચાઇ દ્વારા આપવું જોઇએ.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
356
1
અન્ય લેખો