કૃષિ વાર્તાઆઉટલુક એગ્રીકલ્ચર
પામ ઑઇલ અને રિફાઇંડ તેલની આયાત થઈ સસ્તી
31 ડિસેમ્બર, 2018, થી કેન્દ્ર સરકારે મલેશિયાથી આયાત કરાયેલા ક્રૂડ પામ તેલ પર 44% આયાત ડ્યુટી અને રિફાઇંડ તેલ પર 54% થી 45% સુધી આયાત ડ્યુટી ઘટાડી છે. આ ઉપરાંત ઇન્ડોનેશિયાથી આયાત કરાયેલા ક્રૂડ તેલની આયાત 44% થી 40% અને રિફાઇંડ ઑઇલની આયાતમાં 54% થી 50% નો ઘટાડો કર્યો છે. ક્રૂડ ઑઇલ તેલ અને રિફાઇંડ ઑઇલના આયાતમાં તફાવતોને કારણે, રિફાઇંડ ઑઇલની આયાત આગામી દિવસોમાં ફ્ક્ત ક્રૂડ ઑઇલમાં વધારો કરશે નહી, જે સ્થાનિક ઉઘોગ અને ખેતીને અસર કરશે.
ભારતમાં આરબીડી પામ ઑઇલની સરેરાશ કિંમત નવેમ્બરમાં $510 ની સરખામણીમાં ડિસેમ્બરમાં $518 પર ટન હતી, પણ ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં, સરેરાશ કિંમત $661 ઘટી હતી. એવીજ રીતે ક્રૂડ પામ ઑઇલની કિંમત વધીને $482 થઈ જે $472 પર ટન હતી, જે ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં $662 પર ટન હતી. ભારતમાં ડિસેમ્બરમાં સરેરાશ ક્રૂડ ઑઇલની કિમંત $679 પર ટન હતી. સ્ત્રોત- આઉટલુક એગ્રીકલ્ચર, જાન્યુવરી15,2019
0
0
અન્ય લેખો