સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પાક માટે એકીકૃત ખાતર વ્યવસ્થાપન
કોઈપણ પાકમાં મહત્તમ અને ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદન માટે યોગ્ય પોષકતત્વો નું વ્યવસ્થાપન જરૂરી છે. કોઈપણ પાકનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે ભલામણ મુજબ ખાતર પાકને જરૂરી પોષક તત્વો આપવું જરૂરી છે. પરંતુ મોટાભાગે અભાવને કારણે, જમીનમાં સંતુલિત ખાતરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી, જે પાકમાં ઉણપ અથવા પોષક તત્ત્વોની માત્રા અને પાકની જીવાતોની સંવેદનશીલતાના લક્ષણો તરફ દોરી જાય છે. જમીન ના પીએચ ની માત્રા ચકાસી ને ભલામણ કરેલ માત્રામાં જ ખાતર વ્યવસ્થાપન કરવું જરૂરી છે. સારી રીતે વિઘટિત ખાતર જેમકે જૈવિક ખાતર નો ઉપયોગ કરવો. વર્મીકમ્પોસ્ટ ખાતર નો ઉપયોગ કરવો. જો શક્ય હોય તો, મુખ્ય પાક ની સાથે આંતર પાક નું વાવેતર કરવું. એકદળી સાથે દ્વિદળી પાક નું વાવેતર કરવું જોઈએ. જમીનનું પરીક્ષણ કરવું જોઈએ અને તે મુજબ જ સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ, ડીએપી, એમઓપી, એસઓપી જેવા ખાતરોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેથી તે પાક ને જરૂરી માત્રા માં તત્વો મળી શકે અને ખેતી ખર્ચ ઘટે. શક્ય હોય તો દ્રાવ્ય ખાતરનો ઉપયોગ કરવો. મેગ્નેશિયમ, સલ્ફર, ગૌણ અને સુક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો પણ શરૂઆતથી જ પાકમાં ઉપયોગ કરવો જોઇએ. જેથી પાકમાં તેની કોઈ ઉણપ ન રહે. એઝોટોબેક્ટર, પીએસબી, રાઈઝોબિયમ જેવા જૈવિક ખાતરોનો ઉપયોગ પાકમાં કરવો જોઈએ. પરંતુ જૈવિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરતી વખતે, તેનો ઉપયોગ અન્ય રાસાયણિક સાથે કરવાનું ટાળવું જોઈએ. જૈવિક ખાતરો જમીનમાં આપવાથી ઉપયોગી સુક્ષ્મજીવોની સંખ્યા વધારીને જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવામાં મદદ મળશે. જેનાથી ભેજ સંગ્રહ શક્તિમાં વધારો થાય છે.
સંદર્ભ: એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ _x000D_ આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
483
8
અન્ય લેખો