ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
વીડીયોખેતી મારી ખોટમાં
પાક માં હોર્મોન્સ ની ઉપયોગી માહિતી !
હોર્મોન્સ એટલે વૃદ્ધિ નિયંત્રક શું છે? તેની પાકમાં શું અગત્યતા છે? પાક કઈ રીતે મદદ કરે છે જુઓ આ ખાસ વિડીયો માં...!
સંદર્ભ : ખેતી મારી ખોટમાં ! આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય મિત્રો ને શેર કરો.
102
16
સંબંધિત લેખ