બજાર ભાવhttp://agmarknet.gov.in
પાક નહીં વહેંચાય નીચા ભાવે જો જોયા હશે બજારભાવ !
આજ ના બજારભાવ માં આપણે જાણીયે જંબુસર APMC ના બજાર ભાવ, જુઓ,જાણો અને યોગ્યભાવે પાક ઉત્પાદન નું વેચાણ કરો. સંદર્ભ : Agmarknet, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
80
15
અન્ય લેખો