કૃષિ જુગાડઇન્ડિયન ફાર્મર
પાકમાં દવા છાંટવા નો દેશી જુગાડ!
ખેડુત મિત્રો, આજના વીડિયોમાં આપણે પાકમાં દવા છાંટવાના દેશી જુગાડ વિશે જાણીશું. કે તેને કેવી રીતે બનાવવું. આ દ્વારા આપણે આપણા પાકમાં કેવી રીતે છંટકાવ કરી શકીએ છીએ. આ માટે તમારે શું કરવું પડશે તેને વિગતવાર માહિતી મેળવવા માટે આ વિડિઓ અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ : ઇન્ડિયન ફાર્મર આ ઉપયોગી માહિતી ને લાઈક કરો અને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
93
4
અન્ય લેખો