ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પાકમાં ઉંદરનું અસરકારક નિયંત્રણ
પરિચય:_x000D_ શાકભાજી, તેલીબિયાં, અનાજ વગેરે જેવા ઘણા પાકમાં ઉંદરો પ્રારંભિક તબક્કે ફેલાય છે અને પાકને બગાડે છે._x000D_ તેઓ મનુષ્ય અને અન્ય પ્રાણીઓને જાહેર આરોગ્ય રોગો જેવાકે પ્લેગ, લેપ્ટોસ્પાઇરોસીસ રોગો ફેલાવીને નુકસાન પહોંચાડે છે. પાકને નુકસાન અને નિયંત્રણની વિગતો નીચે આપેલ છે._x000D_ _x000D_ લક્ષણો:_x000D_ ઉંદર પાક અને ગોડાઉનના અનાજને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે. જો ખેતરમાં અથવા ખેતરમાં છોડવા માટેની પાણીની નળીની નજીક અને અન્ય જગ્યાએ જોવા મળે છે તો ધ્યાન આપવું કે પાકમાં ઉંદરોનો પ્રકોપ છે.પાકને મળતું પાણી ઉંદરના દરમાં જવાથી ખેતી ખર્ચ વધે છે. શેઢા,પાળા અને ક્યારાનું સમારકામ કરવું જોઈએ._x000D_ _x000D_ નિયંત્રણ:_x000D_ કોઈપણ પાકમાં ઉંદરને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે ઝેર મુક્ત ઘાસચારાનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. આ ઘાસચારો બનાવવા માટે ઝીંક ફોસ્ફાઇડ અને ઝેરનો હળવા માત્રાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ._x000D_ પ્રથમ, 100 ગ્રામ લોટમાં 5 ગ્રામ તેલ અને 5 ગ્રામ ગોળને મિશ્રણ કરવું જોઈએ. તે પછી તેની ગોળીઓ બનાવીને ઉંદરના રસ્તા પર મૂકવી જોઈએ. આને કારણે, ઉંદરો મિશ્રણના વપરાશમાં ટેવાય છે.ત્યારબાદ 3 ગ્રામ ઝીંક ફોસ્ફાઇડ નાંખો અને હાથમાં મોજા પહેરીને અથવા લાકડી વડે તેને એકસાથે મિક્સ કરો. લોટની ગોળીઓ બનાવો અને તેને ઉંદરના રસ્તા પર મૂકો જેથી તે ઉંદર તેને ખાઇ શકે અને મરી જાય._x000D_ _x000D_ સંદર્ભ: એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
484
2
અન્ય લેખો