કૃષિ વાર્તાકૃષિ જાગરણ
પાકનું બમણું ઉત્પાદન મેળવવા માટે જરૂર કરો આ કામ !
પાકનું બમણું ઉત્પાદન મેળવવા માટે જરૂર કરો આ કામ ! કૃષિ અને ખેડુતોની આર્થિક અને સામાજિક ઉત્થાન માટે ખેતી સાથે જોડાયેલી સમકાલીન માહિતી ખેડુતો સુધી પહોંચાડવી જરૂરી છે. જ્યારે આપણે ખેતર વિશે વાત કરીએ, ત્યારે આપણે ખેતરોની તૈયારીથી લઈને પાક સંરક્ષણ, પાક લણણી અને અને કાપણી સુધીની તમામ માહિતીથી ખેડુતોને વાકેફ કરવું જોઈએ. કૃષિને નફાકારક વ્યવસાય બનાવવા માટે સમયમર્યાદા કાર્યક્રમ અને આયોજિત યોજના અંતર્ગત કૃષિ ખેતી કરવી જરૂરી છે. આવી રીતે, અમે ડિસેમ્બર મહિનાના કૃષિ અને બાગાયતી કાર્યો જણાવીએ. ઘઉં ઘઉંના અવશેષ વાવણી ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ કરો. ધ્યાનમાં રાખો કે વાવણી સમયે જમીનમાં પુષ્કળ ભેજ છે. મોડા વાવેલ ઘઉં નો વિકાસ ઓછો થાય છે અને ડુંડી પણ ઓછી આવે છે. તેથી, પ્રતિ હેક્ટર બીજ દર વધારો. વાવણી ફળદ્રુપ ડ્રિલ થી કરો. ઘઉંમાં નિંદામણ નિયંત્રણ માટે યોગ્ય નિંદામણ નાશક દવા છાંટો. ચણા વાવણી પછી 45 થી 60 દિવસની વચ્ચે પ્રથમ પિયત આપો. સુકારા રોગના નિયંત્રણ માટે ફૂગનાશક દવા છાંટવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. રાયડો વાવણીના 55-65 દિવસ પર ફૂલ આવ્યા પહેલાં બીજી સિંચાઈ કરો. પશુપાલન / ડેરી વિકાસ પ્રાણીઓને ઠંડીથી બચાવો. લીલા ઘાસચારા ની સાથે પૂરતા પ્રમાણ માં દાણા આપો. પ્રાણીઓમાં યકૃતના કૃમિ (યકૃત ફ્લુક) ને રોકવા માટે કૃમિનાશક પીવડાવો. એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ક્લિક કરો સંદર્ભ : કૃષિ જાગરણ આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
68
12
અન્ય લેખો