પશુપાલનફાર્મિંગ ગુરુજી
પશુ માટે ઘરે જ મોયડી બનાવવની રીત !
દરેક ખેડૂત મિત્રો ને ત્યાં એકલ દોકલ પશુ તો રહેતા જ હોય છે. દરેક પશુપાલક મિત્રો પશુ ને મોયડી બાંધતા હોય છે તો આ મોયડી કેવી રીતે ઘરે તૈયાર કરી શકાય જાણીયે આજ ના આ ખાસ વિડીયો પ્રસ્તુતિ માં.....
સંદર્ભ : ફાર્મિંગ ગુરુજી. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરી અન્ય પશુપાલક મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
82
13
અન્ય લેખો