પશુપાલનJAU Junagadh
પશુપાલન વ્યવસાયમાં આવક બમણી કરવાનાં વૈજ્ઞાનિક સૂચનો !
પશુપાલન વ્યવસાય પ્રથમ શરુ કરવાથી પ્રથમ તો નફો દેખાય છે ધીમે - ધીમે નુકશાની તરફ દેખાતો અમુક પશુપાલકો ને થતો હોય છે પણ આ નુકશાની કેમ થાય છે અને કેવી રીતે ના નુકશાની અથવા સામાન્ય નફા થી વધુ નફા તરફ લઇ જવાય જાણીયે આ વિડીયો માં....!
સંદર્ભ : JAU Junagadh. આપેલ પશુપાલન માહિતી ને લાઈક કરી નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
63
20
અન્ય લેખો