પશુપાલનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
પશુના શરીર માંથી ઝૂ, ચિચડ દૂર કરવાની સરળ રીત !
🐮 પશુપાલક મિત્રો, પશુ ને ઝૂ, ચાંચડ લાગતાં હોય છે અને ખરજવું પણ આવતું હોય છે તો તેના અસરકારક નિયત્રંણ માટે શું કરવું જોઈએ તે માટેની વધુ માહિતી માટે આ વિડિઓ જુઓ ! સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા. આપેલ પ્રોડક્ટ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
37
9
અન્ય લેખો