આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
પશુઓમા ફૂડ પોઈઝનીંગ
પાણીની અછતથી ખેંચાયેલ ચારાપાક પશુને ખવડાવવો ના જોઈએ અને જો કદાચ પશુ ખાય પણ જાય તો તુરંત પશુને પાણી પીવા દેવુ જોઈએ નહિ.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરો.
96
4
અન્ય લેખો