પશુપાલનKVK DAHOD
પશુઓમાં ગરમીના લક્ષણો !
પશુપાલક મિત્રો, પશુ માં ગરમીના લક્ષણો કેવા હોય અને એક તબક્કો ચુકી જવાથી કેટલું નુકશાન થાય વગેરે જાણકારી માટે જુઓ આ વીડિયો.
સંદર્ભ : KVK DAHOD. આપેલ પશુપાલન માહિતી ને લાઈક કરી ને આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય મિત્રો ને શેર કરો.
124
13
અન્ય લેખો